ایرانول

China, Iran strike 25-year cooperation deal

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند / نوروز مبارک

China, Iran 25-year cooperation deal

senior strategic analyst Gen. Jack Keane

ژنرال آمریکایی: توافق ایران و چین اثر تحریم های آمریکا را کاهش داده و تمایل ایران را برای مذاکره کمتر می‌کند…!

(بازدید ۶۹۸۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )