Q & A

تلویزیون نفت

پاسخ شیدا سجادی، کارشناس سلامت سازمان بهداشت و درمان نفت به سوالات مطرح شده خصوص بیماری کووید ۱۹

بیشترین راه های انتقال بیماری ؟

درصورت داشتن بیماری زمینه ایی چه راه کاری برای محافظت پیشنهاد می شود؟

در صورتی که اعضا خانواده بیماری کووید ۱۹ بگیرید بهترین کمک چیست؟

 

(بازدید ۱۱۴۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )