موضوع توقیف نفتکش ایرانی را وزارت امور خارجه با قدرت دنبال می‌کند

وزیر نفت درباره موضع‌گیری وزارت نفت در خصوص نفتکش ایرانی توقیف‌شده در تنگه جبل‌الطارق گفت: وزارت امور خارجه ایران این موضوع را با قدرت دنبال می‌کند و امیدواریم به نتیجه خوبی برسد.

وی درباره نفتکش‌هایی که در عربستان و مصر هستند، ادامه داد: در عربستان توقیف نفتکشی در کار نیست و موضوع بر سر دستمزد کارگری است و شرکت ملی نفتکش در حال حل این موضوع است که این کشتی هرچه زودتر بازگردد؛ یک کشتی هم در مصر توقیف شده بود که درباره آن هم به دنبال حل مشکل هستند.

(بازدید ۱۴۱۳۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )