وقتی جناب جان تاجر نفت می شود!

داستان از آنجایی شروع می شود که بقایی از طرف بچه های جنوب برای جناب خان نفت می آورد و …

(بازدید ۱۵۴۵۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )