آشنایی اقوام

صحبت‌های مهندس عبدالرضا غلامی، مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر در مورد هشتمین جشنواره اقوام ایران زمین 

.

شهرک بعثت بندر ماهشهر یک ایران کوچک است

.

آشنایی اقوام

.

ایرانگردی در ۲ ساعت

.

Meet people

(بازدید ۱۵۶۵۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )