سرود حماسی جشن خودکفایی بنزین با صدای سالار عقیلی

سرود حماسی جشن خودکفایی بنزین با صدای سالار عقیلی

.

در پهنه آسمان ایران  ما همچو ستاره می درخشیم

(بازدید ۱۵۵۲۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )