بی فایده بودن رفع تحریم‌ها روی کاغذ

تلویزیون نفت بررسی می کند

درس تلخی که برجام به ما داد

بی فایده بودن رفع تحریم‌ها روی کاغذ، درس تلخی بود که برجام به ما داد

(بازدید ۶۲۲۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )