تشریح آخرین وضعیت طرح عظیم گوره_جاسک

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

تلمبه خانه شماره دو آماده تر از هر زمان

گستره یک _دو آماده دریافت نفت

تلمبه خانه یک آماده اتصال به مخازن و تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

(بازدید ۴۱۱۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )