هرگونه تعرض به منافع ما در هر کجای دنیا به معنای اعلان جنگ است

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

بخشی از سریال گاندو مربوط به موضوع توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس و حفظ و حراست از خلیج فارس، به بهانه روز ملی خلیج فارس

(بازدید ۵۲۵۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )