نگاه رسانه ملی به صنعت پتروشیمی ایران

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گزارش خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی از پتروشیمی آبادان و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

(بازدید ۴۵۹۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )