ایرانول

استقرار بارج پشتیبانی سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی در خلیج فارس

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

پارس جنوبی نماد اقتصاد مقاومتی

با استقرار بارج ۳۰۰۰ تنی SEA PAD در خلیج فارس از شمار کارکنان مستقر بر روی سکوهای گازی پارس جنوبی کاسته می‌شود

 

(بازدید ۴۱۲۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )