ایرانول

وقتی صحبت از اقتدار میشه ……

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

اقتدار صنعت پر افتخار نفت ایران در اجرای طرح عظیم گوره_جاسک در ویژه برنامه ” نوروزترین نوروز ” شبکه ۵ سیما

(بازدید ۳۸۸۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )