ایرانول

با این توافق نفت ایران ارزشمندتر می شود

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند / نوروز مبارک

نگرانی کارشناسان آمریکایی از توافق ایران و چین

اینگونه تحریم های ثانویه علیه ایران زیر سؤال می‌رود

تلاش ها برای منزوی کردن ایران تضعیف می‌شود

همکاری های نظامی نگران کننده است و نباید چنین چیزی اتفاق می‌افتاد..!

باید در آمریکا با این توافق مقابله کرد

این همکاری جدید نیست، این دو فرهنگ باستانی از زمان جاده ابریشم با هم همکاری داشته اند…!

(بازدید ۶۲۷۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )