ایرانول

اشتغالزایی در اجرای طرح ملی انتقال نفت گوره به جاسک

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند / نوروز مبارک

توسعه پایدار و رونق اقتصادی صنایع پایین دستی نفت

اشتغالزایی، توسعه پایدار و رونق اقتصادی صنایع پایین دستی در اجرای طرح ملی انتقال نفت گوره به جاسک

صرفه جویی ۵۰۰ میلیون یورویی و انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز افتخار این طرح استراتژیک است

 

(بازدید ۶۳۰۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )