بانک های بزرگ ایران مهمان ویژه ضیافت کیش

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گفتگو اختصاصی تلویزیون صنعت نفت با دکتر رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت ، در دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

(بازدید ۴۷۵۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )