طوفان قرارداد های پتروشیمی لردگان در کیش

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گفتگوی اختصاصی تلویزیون صنعت نفت با دکتر محسن محمودی مدیرعامل پتروشیمی لردگان در دومین نمایشگاه ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

 
(بازدید ۳۸۱۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )