ارزآوری برای کشور مقدس است – اختصاصی

تلویزیون نفت تقدیم می کند

توسعه صنعت پتروشیمی رسالت ماست

گفت و گوی اختصاصی پترولیوم تی وی با مهندس جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

(بازدید ۵۸۶۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )