گزارش تصویری از بازدید دکتر اسحاق جهانگیری در نمایشگاه بین المللی نفت

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

گزارش تصویری از بازدید معاون اول رییس جمهور در نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

(بازدید ۴۸۱۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )