HSE چیست ؟

تلویزیون صنعت نفت تقدیم می کند

میهمان این هفته برنامه HSE media جناب آقای دکتر آرش سپهوند مدیر HSE مجموعه OICO هستند.

در مورد مفهوم پایه HSE صحبت کردند تا در برنامه های بعدی به صورت تخصصی میزبان بخش HSE پترولیوم تی وی باشند.

(بازدید ۴۰۵۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )