ایرانول

یک ایده کوچک می تواند الهام بخش ایده های بزرگتر باشد

ایده های هر چند کوچک با کارگروهی به ایده های بزرگ تبدیل می شوند.

صنعت نفت و انرژی کشور در شرایط فعلی و با وجود تحریم های ناعادلانه نیاز به همفکری و همکاری همه جوانان کشور عزیزمان ایران است. تا شاهد رشد فناوری بومی در این صنعت ملی باشیم. در این میان انرژی های نو می تواند نقش پررنگ تری در توسعه و آینده ایران زمین ایفا کند.

(بازدید ۱۵۵۲۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )