تعطیلی کار برای افراد دارای بیماری زمینه ای

کارکنانی که دارای بیماری زمینه ای هستند نباید در محل کار حاضر شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کارکنانی که بیماری زمینه‌ای، دیابتی، ناراحتی‌های قلبی و عروقی و… دارند، نباید شروع بکار کنند و کارمندان دیگر با رعایت ضوابط، به صورت نوبتی، شیفتی و یا دورکاری می‌تواند در محل کار حضور یابند.

(بازدید ۱۸۲۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )