happy with oil price – Exclusive

تلویزیون نفت

India’s Petroleum Minister Dharmendra Pradhan

  • وزیر نفت هند می گوید: از قیمت نفت خوشحال است

  • وزیر نفت هند، دارمندرا پرادان گفت: اگر قیمت نفت خام کاهش یابد، خوشحال می شوند

  • کارشناسان هند می گویند که قیمت پایین انرژی یک پوشش نقره برای اقتصاد جهان است که مورد توجه است

  • این رویه ضعیف جبران می شود بنابراین ممکن است مزایای کاهش قیمت نفت رمزگزاری نشده باشد

(بازدید ۲۵۵۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )