سوپ خفاش یا ترامپ ؟

نقش آمریکا در انتشار کرونا از نگاه روس‌ها

ظاهرا سوپ خفاش بهانه است ، روس ها عقیده ی دیگری دارند!

شیوع گسترده ویروس کرونا در بسیاری از کشور‌های جهان، دانشمندان و محققان را واداشت تا درباره منشاء این ویروس تحقیق کنند

(بازدید ۱۹۹۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )