جنگ قیمت نفت

تلویزیون نفت بررسی می کند

Oil price war

آغاز جنگ قیمت نفت

خواب آشفته نفت گویی جهانی شده، قیمت نفت پایین‌ترین میزان سقوط طی یک روز از سال ۱۹۹۱ را تجربه کرد و ناظران می‌گویند دلیل این افت قیمت چالش‌های نفتی پیش آمده میان اعضای اوپک به خصوص عربستان است.

(بازدید ۲۷۴۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )