کاهش مصرف بنزین با شیوع ویروس کرونا

تلویزیون نفت

ویروس کرونا چقدر از مصرف بنزین کم کرد؟

مصرف بنزین در کشور با شیوع ویروس کرونا به ۷۲ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.

(بازدید ۱۹۲۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )