عصر کرونا

برنده بازی عصر کرونایی کیست؟

هفته آینده سرنوشت سازترین روزهای نفت ۲۰۲۰ رقم می‌خورد

هفته آینده روزهای سرنوشت ساز نفت در عصر کرونا رقم می‌خورد. از نشست اوپک گرفته تا مزایده ای که در این روزهای کم تقاضایی نفت توسط آمریکا رقم میخورد. ازسویی صادرکنندگان به دنبال تثبیت قیمت نفت در بدبینانه ترین حالت و افزایش قیمت با تصمیمهای سرنوشت ساز هستند و ازسویی آمریکا به دنبال پایبندی به قوانین بودجه ای سال ۲۰۱۵ دراین برهه حساس!

دراین بین هفته آینده عربستان سعودی در تلاش است تا در بهترین حالت تولید اوپک را ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد و از سویی دیگر روسیه اعلام میکند که هنوز برای چنین کاری به جمع بندی نرسیده است. اما دراین میان هر دو این کشورها بر صمیمیت دو کشور و تعاملات مثبت خود تاکید دارند. با اینحال باید در این عصر کورنایی هفته آینده را برای بازار جهانی نفت سرنوشت ساز خواند. و شاید باید گفت مهمترین هفته نفتی ۲۰۲۰ در راه است اما هنوز مشخص نیست بازی نفت به کجا ختم خواهد شد؟

 

 

 

(بازدید ۱۵۳۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )