عواقب کرونا؛ لغو MPGC

انصراف کویتی ها از شرکت در رویدادهای نفتی

یک کنفرانس بزرگ دیگر نفت و گاز جهان در خاورمیانه، MPGC، که بنا بود اواخر ماه مارس برگزار شود ملغی اعلام شد. برگزارکنندگان این رویداد اعلام کرده اند که برنامه را به نیمه دوم سال موکول می کنند.

همچنین شرکت نفت کویت در توییتی شرکت در رویدادهای داخلی و خارجی و برنامه های آموزشی برای کارکنان خود را ملغی اعلام کرد.

(بازدید ۱۴۹۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )