تولید دانش فنی، سیاست پژوهشگاه نفت – اختصاصی

گفت و گوی اختصاصی تلویزیون نفت با دکتر احمدی، مشاور رییس پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه همایش و نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم

همکاری ویژه‌ای با دانشگاه‌ها شروع کردیم

(بازدید ۲۰۳۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )