نتیجه اعتماد به جوانان – اختصاصی

گزارش اختصاصی تلویزیون نفت از آیین گشایش همایش و نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در جزیره زیبای کیش

نمایشگاه و همایش تخصصی صنعت پتروشیمی در کیش گشایش یافت 

نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی  یکشنبه شب طی مراسمی با حضور ۱۱۲ شرکت و تولید کننده داخلی در نمایشگاه بین المللی کیش گشایش یافت .

این نمایشگاه و همایش تخصصی با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و جمعی از مسئولان محلی و کشوری گشایش یافت به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

 این رویداد اقتصادی با ‏محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با هدف رونق تولید و حمایت و بهره گیری حداکثری از توان داخل بویژه استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در حوزه پتروشیمی دایر شده است.

 استفاده از توان داخلی در زمینه‌ مشـاوره، مهندسـی، تولید محصولات و خدمات، خریـد حداکثری محصولات ایرانی، حمایـت از تولیـدکننـدگان داخلـی، اسـتفاده از ظرفیت شـرکت‌هـای دانش‌بنیـان و نوآور، توجه به تقویـت زنجیره تولیـد و پایین دستی صنعت پتروشـیمی و راه‌انـدازی نهضـت سـاخت داخـلی در صنعت پتروشـیمی و تعمیق ارتبـاط تنگاتنگ بین ارکان و مجتمع های پتروشیمی با ارائـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محصولات مرتبـط از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. 

  در این رویداد کلیه شـرکتهای تابعه صنعت پتروشیمیخلیج فارس حضور دارند تا در مورد زمینه‌های تولید داخل با تولیدکننـدگان تجهیـزات و شـرکتهای تولیدی و شـرکتهـای دانـش بنیان، نـوآور و خدماتی فعـال در صنعـت پتروشـیمی و صنایـع وابسـته گفتگو و زمینه‌های گسـترش همـکاریها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متقابـل در راسـتای حمایـت از تولیـد ملـی را فراهـم نمایند.  همچنین نشسـتهای تخصصی متنوع در قالـب همایش،کارگاه‌های تخصصی و جلسات همتایابی تجاری (B۲B و B۲C) در جریان برگزاری این نمایشگاه تدارک دیده شـده اسـت.

   توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی، نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، انتقال دانش فنی، مهندسی EPC ، تولید قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی نیز از جمله محورهایی است که در جریان برگزاری این رویداد به بحث گذاشته می شود.

تقویت تولیدات  داخل با اتکا به ظرفیت مجموعه های دانش بنیان، می تواند زمینه رشد واحدهای صنعتی و افزایش تولید و در نهایت تقویت صادرات غیر نفتی برای کشور را ایجاد کند. این رویداد، فرصت مناسبی را در اختیار واحدهای داخلی اعم از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش بنیان، سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، پیمانکاران، مشاوران و سایر دست اندرکاران این حوزه قرار می‌دهد تا به معرفی ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی خود بپردازند و از این طریق به داخلی سازی پتروشیمی کمک‌های شایان نمایند. 

در مراسم آغازین این رویداد اقتصادی و صنعتی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس یکی از اهداف این همایش را  ایجاد ارتباط دوسویه بین صنعت پتروشیمی و سازندگان توانمند داخلی ذکر کرد و افزود: هم‌اکنون بیش a ۷۵ تا ۸۰ درصد تجهیزات صنعت پتروشیمی در داخل ساخته می‌شود.

جعفرربیعی اضافه:  صنعت پتروشیمی‌ کشور، سالانه ۵.۵ میلیارد دلار مواد اولیه به صنایع پایین دست تحویل می دهد،بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی اشتغالزایی بالایی داذد و بخش اعظم بازار صادراتی کشور به دوش صنعت در حال رشد پتروشیمی است. 

 

(بازدید ۴۶۸۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )