تحول تاریخی قیمت نفت

تلویزیون نفت تقدیم می کند

بازی هفت خواهران نفتی چگونه بر هم خورد؟

تصمیم تاریخی محمدقذافی رهبر لیبی چه بود؟

آسانسور خرید جنگ افزارهایی آمریکایی

پشت پرده سفر نیکسون به تهران

شاه چرا کلید طلایی شهر تهران را به نیکسون تقدیم کرد؟

(بازدید ۵۵۷۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )