۲۳۰ هزار خانوار بوشهری از نعمت گاز بهره‌مند شدند

تلویزیون نفت

بهره‌مندی ۲۳۰ هزار خانوار شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی

اقبال بلند صنایع بوشهر در بهره مندی از گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: ۲۳۰ هزار مشترک شهری و روستایی در استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

مسلم رحمانی بیان کرد: با تاسیس شرکت گاز در استان بوشهر، در کمتر از ۱۰ سال به ۳۹ شهر و ۴۲۲ روستای این استان گازرسانی شده و ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری به۹۹% درصد و در روستا‌ها به ۹۶.۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۰ هزار مشترک روستایی و شهری از نعمت گاز بهره‌مند هستند اضافه کرد: ۳۴۲ صنعت نیز در این استان از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر خاطرنشان کرد: فروش سالیانه گاز در این استان بالغ بر ۱۳ میلیارد مترمکعب است که بیش‌از ۹۹ درصد آن در بخش صنعت مصرف می‌شود.

(بازدید ۶۳۱۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )