ایرانول

شات هوایی از نیزارهای ماهشهر که خبر ساز شدند

#روایت_آشوب_مسلحانه

صحنه های مستند از لحظه عملیات تروریستی و شلیک به نیروی انتظامی هنگام نماز

مصاحبه منتشر نشده با تروریست‌های مسلح نیزارهای ماهشهر که خبر دستگیری آنها دیروز منتشر شد

(بازدید ۷۹۰۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )