ایرانول

آقای زنگنه باید پاسخ دهد با چه منطقی کارت سوخت را حذف کرد؟

دکتر هادی سطوتی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه:

اگر در ۵ سال اخیر کارت سوخت حذف نمی‌شد، شاهد صرفه جویی ۱۵ میلیارد لیتری بنزین بودیم

رقم هدررفت منابع در اثر حذف کارت سوخت ۹۰ هزار میلیارد تومان است

آقای زنگنه باید پاسخ دهد چرا و با چه استدلالی ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را هدر داد!؟

(بازدید ۷۹۲۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )