برگزاری پنل آسیب شناسی اجرای قرارداد های پیمانکاری – اختصاصی

گفتگوی اختصاصی تلویزیون نفت با مهندس کاظمی، بازرس انجمن استصنا در یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

مشکل مدیران امروز آشنا نبودن با مدیریت ریسک است

مدیریت ریسک به شدت هزینه ها را در قرارداد کاهش می دهد

(بازدید ۷۹۱۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )