ایرانول

مدیران سعی می کنند مردم را فریب بدهند

دولت به مردم توهین کرد

امیر محبیان، کارشناس مسائل سیاسی درخصوص اصلاح قیمت بنزین بیان کرد:

دولت باید ۶ ماه قبل می‌آمد و به مردم می‌گفت که در بحث بنزین مشکل داریم نه اینکه نصف‌شب اجرا کنیم و بعد بگوییم “خودمان هم خبر نداشتیم” مردم نباید احساس کنند که به شعورشان توهین شده.

اصلا مشکل ما آمریکا نیست

مدیران سعی می کنند مردم را فریب بدهند

(بازدید ۸۵۲۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )