پشت پرده کمبود گاز

پشت پرده صف های طولانی گاز

قاچاق گاز مایع سهمیه‌ای خانوار به مناطق مرزی و در نهایت کشور افغانستان که سود زیادی را عاید سودجویان می‌کند، زندگی مردم در استان البرز را با مشکل مواجه کرده‌است.

(بازدید ۸۴۵۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )