زنگنه با ریسمان مجلس در چاه استیضاح

حذف و راه‌اندازی مجدد کارت سوخت یکی از محورهای استیضاح زنگنه است اما آیا دولت کارت سوخت را حذف کرد؟

سامانه هوشمند سوخت هیچ‌گاه توسط دولت حذف و یا غیرفعال نشد و با مصوبه مجلس مردم توانستند به جای کارت شخصی از کارت جایگاه‌‌داران استفاده کنند.

(بازدید ۸۴۹۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )