ایرانول

گرانی بنزین گریبان وزیر نفت را هم گرفت – اختصاصی

روایتی متفاوت از اخبار صنعت نفت _ اختصاصی

اینجا ایستگاه رادیو نفت…

صدای ما را از پشت خط های آزاد می شنوید

(بازدید ۱۰۷۳۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )