علم بهتر است یا نفت؟ – اختصاصی

روایتی متفاوت از اخبار صنعت نفت _ اختصاصی

اینجا ایستگاه رادیو نفت…

صدای ما را از پشت خط های آزاد می شنوید

علم بهتر است یا ثروت با لحنی دیگر

(بازدید ۱۱۲۴۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )