احداث ۵باب جایگاه سیار سوخت در نقطه صفر مرز خسروی

قسمت هشتم سفرنامه در مسیر اربعین با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

(بازدید ۱۲۸۳۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )