حذف محدودیت سوخت گیری با کارت جایگاه داران در مسیر اربعین

قسمت چهارم سفرنامه در مسیر اربعین با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

(بازدید ۱۳۰۱۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )