تا آخر امسال ۱۰ هزار بشکه به تولید روزانه در میدان یادآوران اضافه می شود – اختصاصی

رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به سوال های تلویزیون صنعت نفت پاسخ داد:

آینده صادرات نفت روشن است

تا پایان امسال روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت در غرب کارون تولید می شود

برای میدان آزادگان در حال مذاکره با یک شرکت ایرانی هستیم

 

سوال ها

  • مذاکره با «سی.ان.پی.سی» و «ساینوپک» بر سر میدان آزادگان و یادآوران به چه مرحله ای رسیده است و اگر با این شرکت ها به توافق نرسیدید از پیمانکاران داخلی استفاده می کنید؟
  • افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک غرب کارون تا پایان امسال به چه میزان است؟
  • با توجه به وضعیت منطقه، آینده صادرات نفت را چطور ارزیابی می کنید؟

 

(بازدید ۱۳۰۸۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )