اطمینان می‌دهیم که کار را با کیفیت خوب ارائه دهیم – اختصاصی

صبح روز دوشنبه، هشتم مهرماه قرارداد ساخت و تامین ۵۰ الکتروپمپ مورد نیاز طرح ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک بین شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت‌های پمپ‌های صنعتی ایران، پتکو و پمپیران به ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو (در مجموع) امضا شد. در حاشیه این مراسم محمدحسین هیهات، مدیرعامل شرکت پمپیران با اعلام اینکه این شرکت کارهای مقدماتی را برای طراحی پمپ‌های موضوع قرارداد آغاز کرده است، دو درخواست مطرح کرد: یکی تخصیص به‌موقع ارز و دیگری کمک در نقل و انتقال پول.

وی گفت: اطمینان می‌دهیم که کار را با کیفیت خوب ارائه دهیم و همان‌طور که وزارت نفت مرحله به مرحله به ما اعتماد کرده است، ما هم قول می‌دهیم کار را با کیفیت کامل ارائه دهیم.

بر اساس قراردادهای امضا شده، ۲۰ الکتروپمپ از سوی شرکت پمپ‌های صنعتی ایران با قراردادی به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون یورو، ۲۰ الکتروپمپ از شرکت پمپیران با قراردادی به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون یورو و ۱۰ الکتروپمپ از شرکت پتکو با قراردادی به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون یورو تامین خواهد شد.

(بازدید ۱۳۰۰۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )