افزایش تنوع‌بخشی در توسعه متوازن – اختصاصی

چهره های این ویدئو

۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر یک میلیون تن تولید

وی با بیان اینکه در سال ۸۳ بیشترین سرمایه‌گذاری را در صنعت پتروشیمی داشته‌ایم، گفت: به ازای هر یک میلیون تن تولید در صنعت پتروشیمی ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام گرفته است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه در بحث فناوری ارکان اصلی به چهار بخش فرآیند، کاتالیست، فناوری و بازار تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: بخش خصوصی در بحث فرآیند به دلیل هزینه بالا، پیچیده و زمان‌بر بودن ورود جدی نکرده است، با این حال به هفت دانش فنی رسیده‌ایم که تا آخر سال تولید پروپیلن از متانول کلید می‌خورد. همچنین در این نمایشگاه قرارداد HDPE نیز امضا خواهد شد.

محمدی کاتالیست‌ها را یکی از ارکان اصلی تولید در صنعت پتروشیمی دانست که نقشی حیاتی در این صنعت دارند، گفت: نیاز سالانه کشور به کاتالیست ۴۵۰ میلیون دلار است که ۴۰ درصد از کاتالیست کشور در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به ۴۰ گروه کاتالیست در کشور ادامه داد: ۱۶ گروه از کاتالیست‌ها داخلی‌سازی و تولید صنعتی شده است و ۹ گروه نیز تا سال ۱۴۰۰ ساخته می‌شود، ۱۵ گروه نیز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد.  

وی به هشت محصول اصلی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: تولید متانول، اوره و الفین‌ها در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد داشت و در سال ۱۴۰۴ در پلیمرها سالانه ۱۴.۲ میلیون تن تولید خواهیم داشت.

محمدی با اشاره به اینکه اکنون ۹۰ نوع محصول در قالب ۳۰۰ گرید پلیمری تولید می‌شود که در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ محصول می‌رسد، اظهار کرد: در توسعه متوازن باید تنوع‌بخشی را به شکل افزایشی داشته باشیم. 

به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، ۵۶ مجتمع پتروشیمی کشور هم‌اکنون ۱۰۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده که به ازای هر یک میلیون تن یک‌هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: اکنون ۴.۹ میلیون تن خوراک به صنایع پایین‌دستی به ۱۵ هزار بنگاه فعال داده می‌شود که ۸۸۰ هزار شغل ایجاد کرده است؛ به ازای هر یک میلیون تن ۱۷۰ هزار نفر شغل در صنایع پایین دست ایجاد شده است.

(بازدید ۱۳۵۷۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )