اخلال در تامین نیاز ارزی کشور هدف آمریکاست – اختصاصی

چهره های این ویدئو

گفت و گوی اختصاصی تلویزیون صنعت نفت با مهندس جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

چرا هلدینگ خلیج فارس در سال های اخیر ۲بار مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است؟

در یک سال دوبار مورد تحریم آمریکا قرار گرفتیم

(بازدید ۱۳۶۹۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )