جنگ غیرممکن

چرا جنگ در خلیج‌فارس برای آمریکا ممکن نیست؟

مهدی خانعلی زاده کارشناس مسائل سیاسی معتقد است آمریکا براساس ارزیابی های مشخص امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی امکان هم آوردی با ایران در منطقه خلیج فارس را ندارد. او در این ویدئو به چند مورد از این ارزیابی ها اشاره می کند.

(بازدید ۱۳۶۹۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )