از زنجانی و ضراب، تا الهام حسن زاده

سومین گفتگوی ویژه نفت خبر (دکتر سید حمید حسینی)

از دور زدن تحریمها و زنجانی و ضراب، تا IPC و کنفرانس لندن و تهران و الهام حسن زاده

(بازدید ۱۳۶۹۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )