Investors should focus on these three factors when it comes to oil

سه دلیل اصلی کاهش قیمت نفت

در طی سه سال گذشته، قیمت سهام  ایی تی اف نفت و گاز در پایین ترین حالت خود  قرار گرفته است.

  1. ارزش دلار بالارفته است ،پس به تناسب قیمت نفت خام کمی پایین می آید.
  2. تولیدات مازاد به بازار تزریق شده که باعث کاهش قیمت نفت خام شده است.
  3. جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، باعث پایین آمدن ارزش سهام های این دوکشور و دنیا شده است.
(بازدید ۱۳۳۷۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )