ایرانول

نفت بوى بورس می دهد

حالا شرایط طوری است که باید به این وادی وارد شد، به قولی این انتخاب نیست تا حدودی اجبار است که بخش خصوصی را وارد بازی فروش نفت کرد و چه زمینی بهتر از بورس.
(بازدید ۱۵۷۹۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )