رمان همسایه‌ها چگونه نوشته شد؟

داستان و نفت قسمت اول (همسایه‌ها اثر احمد محمود)

نفت و ادبیات (همسایه‌ها) رمان همسایه‌ها چگونه نوشته شد؟ نام اولیه‌اش چه بود؟ استقبال از آن چه تحول اقتصادی‌ای در زندگی احمد محمود ایجاد کرد؟ منتقدان درباره‌ی آن چه گفتند؟ و… چرا همسایه‌ها اولین رمان جدی ایرانی است که به وجوه واقعی و تاریخی تاثیر صنعت نفت در جامعه می‌پردازد؟ در اولین قسمت از برنامه “داستان و نفت” پاسخ این پرسش‌ها را بیابید.

 

(بازدید ۱۳۶۶۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )